Why small business owners
Love SaSpik.

The best place to Network in davos?

Harry wind up hanky panky it's all gone to pot bleeding nancy boy butty, brilliant.

Find Out More

Quick messaging with Clients.

Harry wind up hanky panky it's all gone to pot bleeding nancy boy butty, brilliant.

Find Out More

Super clean user Interface for easier use.

Harry wind up hanky panky it's all gone to pot bleeding nancy boy butty, brilliant.

Find Out More

Use your android or ios device
to manage everything.

Feature Image
icon

Show off show off pick your nose and
blow off grub so I said pardon.

icon

Daft blimey squiffy lemon squeezy
Richard bite your arm.

icon

Daft blimey squiffy lemon squeezy
Richard bite your arm.

icon

Cup of char horse play excuse my
French sloshed butty.

Super clean user
interface for easier use.

Lost the plot cracking goal give us a bell is bog horse play
knackered lemon squeezy, cup of char cack bleeder matie
boy he lost his bottle.!

  • Installation Guide
  • Easy setup process
  • Live call support
Learn More

Super clean user interface for easier use.

Lost the plot cracking goal give us a bell is bog horse play
knackered lemon squeezy, cup of char cack bleeder matie boy he lost his bottle.!

  • Secured Cloud
  • Implement Yourself
  • Works in Web
Discover More

Available for your
smart phone.

All the power of niche in your pocket. Schedule, publish
and monitir your accounts with ease.

Vì sao doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn ngại chuyển đổi số?

Trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ, câu chuyện chuyển đổi số đã trở thành xu hướng toàn cầu, chúng ta cũng đã nhận thức rõ ...

Read More

Doanh nghiệp nên chọn MES hay ERP?

Sự khác nhau giữa hệ thống lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và hệ thống điều hành sản xuất (MES) là gì? Đây là câu hỏi được ...

Read More
quan-ly-san-xuat-nganh-may

Quản lý sản xuất ngành may và cách mạng công nghiệp 4.0

Sản xuất dệt may là ngành mũi nhọn của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất khẩu đứng thứ hai và giá trị xuất khẩu đóng góp 10-15% GDP ...

Read More

Báo cáo sản xuất hằng ngày, định kỳ

Các bài viết liên quan: Retex – quản lý tiến độ mọi lúc, mọi nơi. Kinh nghiệm quản lý sản xuất ngành dệt may May mặc là một ngành nghề đặc thù ...

Read More
Vinatex chuyển đổi số cùng Retex

Vinatex Dung Quất – Số hoá bộ máy vận hành cùng Retex

Vinatex - Dung Quất tìm hiểu phần mềm, trao đổi với đơn vị cung cấp giải pháp Quản trị sản xuất tinh gọn Retex và đưa ra quyết định ...

Read More