Giải mã nền tảng quản lý sản xuất may mặc Retex

Giải mã nền tảng quản lý sản xuất may mặc Retex

Retex – nền tảng quản lý sản xuất may mặc ra đời với sứ mệnh chuyển đổi số ngành dệt may tại Việt Nam. Với khả năng linh hoạt, hệ thống quản lý trên nền tảng công nghệ toàn diện đám mây, có thể triển khai, bảo trì, nâng cấp dễ dàng và nhanh chóng. Giúp bạn làm việc mọi lúc mọi nơi chỉ với một thiết bị kết nối Internet. Dữ liệu của bạn được đặt tại một trung tâm dữ liệu uy tín với mức độ bảo mật cao nhất hỗ trợ người dùng quản lý quy trình hoạt động của doanh nghiệp may mặc một cách toàn diện và hiệu quả.

Quy trình quản lý sản xuất và nhân sự của các doanh nghiệp may ở Việt Nam hiện nay khá phức tạp và thường quản lí thủ công. Không có quy trình thống nhất dẫn đến nhiều thiếu sót trong chất lượng lao động đặc biệt là ảnh hưởng đến tính công bằng, minh bạch trong lực lượng sản xuất. Với đặc thù của ngành dệt may hiện nay, các nhà quản lý thường gặp nhiều khó khăn như: không quản lý được số lượng và hiệu quả của đội ngũ nhân viên, số lượng hàng hóa, lượng nguyên vật liệu, tiến độ, chất lượng sản phẩm và khách hàng. Nền tảng quản lý sản xuất RETEX ra đời với sứ mệnh mang đến giải pháp tối ưu cho các nhà quản lý để thực tiến với những tính năng sau:

RETEX quản lý toàn bộ quy trình sản xuất theo giời gian thực.
• RETEX minh bạch hóa thông tin, quản lý thông tin dễ dàng và không bở lỡ yêu cầu cần xử lý.
• RETEX thúc đẩy việc chuyển đổi số hiện công việc quản lý ngành dệt may một cách hiệu quả nhất. Thông qua mô hình RETEX , hệ thống quản lí sẽ được cải ngành dệt may (digital transformation in textiles industry)
• RETEX đổi mới phương thức quản lý sản xuất bằng ứng dụng công nghệ (cloud computing, IoTs) thay cho phương thức quản lý thủ công truyền thống.
• RETEX làm việc được mọi lúc, mọi nơi chỉ với một thiết bị được kết nối mạng Internet, dữ liệu được đặt ở trung tâm dữ liệu uy tín với mức độ bảo mật cao nhất

Việc ứng dụng phần mềm và hệ thống quản lí Retex sẽ mang lại tính minh bạch cao trong lao động, hạn chế những mâu thuẫn cơ bản của doanh nghiệp. Đồng thời đáp ứng được những nhu cầu trong sản xuất và nâng cao chất lượng lao động nền công nghiệp may mặc ở thị trường Việt Nam, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia Hiệp định thương mại EVFTA. Chúng tôi đã tin chọn RETEX – Giải pháp cải tiến công nghệ hiện đại. Còn bạn thì sao?

Liên hệ với Retex qua: 

📍 https://retex.com.vn

📞 0702222234

📩 business@retex.com.vn

Để lại bình luận